King Kaius the First of Karrnath

King Kaius the First of Karrnath. King of Karrnath at the start of The Last War.

Description:
Bio:

King Kaius the First of Karrnath

The Last War Thede